Innsamling av brukte sykler

SLF LOO - pro stativ

SLF Lillestrøm og omegn samler inn brukte sykler til nyankomne flyktninger og andre gode formål. Ta kontakt, hvis du har én eller flere sykler som du vil gi bort, hvis du kan støtte oss med transport eller små reparasjoner – eller hvis du selv ønsker å ta imot en av våre brukte sykler!

Mars 2022 ble kommunale flyktningtjenester i regionen vår anmodet til å ta imot et større antall flyktninger fra Ukraina (trolig hovedsakelig kvinner og eldre med barn). Vi startet da umiddelbart å forberede oss til å ta imot, sjekke og dele ut brukte dame- og barnesykler til mødrene og deres barn som var på vei hit fra Ukraina. Vi samarbeider i denne innsamlingsaksjonen med Hjelpende hender (jf også info her, og på ukrainsk – med norsk oversettelse).

Nedenfor finner du litt mer bakgrunnsinfo samt informasjon om tidligere innsamlingsaksjoner.

Høsten 2015 startet vi vår første innsamlingsaksjon av brukte sykler for nyankomne flyktninger, denne gangen i tett samarbeid med Skedsmo flyktningavdeling og ASF Team Norway Siden har vi tatt imot brukte sykler. Sykling gir bedre helse, bedre miljø og bedre økonomi – men for mange av oss er sykkelen også synonym for frihet. For nyankomne flyktninger er sykkelen altså mer enn et rimelig fremkomstmiddel på vei inn i et nytt samfunn. Å gi en sykkel til et menneske som har mistet alt og må starte på nytt virker derfor som en fin velkomstgave!

Alle sykler sjekkes a av erfarne syklister, før disse gis bort. Det betyr selv om sykkelen er punktert eller har noen småskader så kan vi ha bruk for den. De aller fleste sykler som vi mottar går kort tid senere til flyktninger som er bosatt i regionen vår. Men vi forbeholder oss retten til å kaste det som ikke kan brukes, til å bygge om og sette sammen syklene ut ifra delene vi mottar, eller til å bruke syklene til andre gode formål. Noen sykler brukes som «tjenestesykler» for fredsarbeidere som absolverer et frivillig sosialt år i Stor-Oslo i regi av ASF, mens andre blir brukt som lånesykler for medlemmer i lokallaget vårt eller på annen måte for å øke sykkelandelen. Noen brukte sykler opplever også en ny vår som THE BIKES. En del damesykler har vi gitt bort til kvinner som deltok på våre sykkelkurs (jf her).

Vi trenger alle typer sykler, både dame-, herre- og barnesykler. I utgangspunktet ønsker vi å ta imot syklene ved sykkelhotell på sentrumsiden av Lillestrøm stasjon, men ved behov kan vi også hente sykler.  Dersom du har én eller flere sykler som du vil gi bort, send mail til lillestrom@syklistene.no (gjerne med bildet/ beskrivelsen av sykkelen)!

Flyktninger som får tilbud om sykkel velges vanligvis ut i samarbeid med den kommunale flyktningtjenesten, men av og til blir vi også kontaktet direkte av den som trenger brukt sykkel. Flyktningavdelingen i Skedsmo kommune måtte våren 2018 dessverre nedprioritere samarbeidet med vårt lokallag. Siden sommer 2018 har vi et samarbeid med Flyktninge- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune. Om du ønsker brukt sykkel og bor i Rælingen kommune ta kontakt med vår nestleder Alf Helge Hartveit Skistad (mobil 920 96 363).

Se også info nedenfor:

%d bloggere liker dette: