The Bikes

SLF LOO - bikes 01

SLF Lillestrøm og omegn samler inn brukte sykler til nyankomne flyktninger og andre gode formål. De fleste sykler som vi mottar trenger bare luft og olje, mens noen må repareres litt. Enkelte sykler kan ikke brukes til vanlig sykling – og noen av dem får da et nytt liv som THE BIKES.

Siden våren 2018 ha vi begynt å gjenoopleve gamle sykler i ny farge og fra juni 2018 er THE BIKES i tjeneste, og dukker opp på ulike steder i vårt område, jf We proudly present: THE BIKES!

Syklene plasseres der det skjer noe viktig for syklister, eller der det etter vår mening skulle skje noe…

THE BIKES parkeres altså i korte perioder på konkrete steder for å skape  oppmerksomhet, og vil bli fjernet etter kort tid – for å dukke opp et annet sted.

Du må gjerne tippse oss om steder der du ønsker å se THE BIKES! På samme måte kan du gjerne sende oss kort mail til lillestrom@syklistene.no om du vil at THE BIKES skal fjernes fra aktuelle parkeringsplasser*.

Nedenfor kan du følge med hvor THE BIKES befinner seg, og noen ganger også hvor de snart vil dukke opp…

dato fokusområde
01.06.-08.06.18

17.06.18 -24.06.18

30.06.18-13.07.18

22.07.18
(til medio august 2018)

Syklist i egen by 2018 – fokus: landets nest-best sykkelby (jf her)

Syklist i egen by 2018 – fokus: sykkelgata (jf her)

Bidra til bedre sykkelparkering ved Lillestrøm stasjon – fokus: gratis sykkelhotell (jf her)

Sommer 2018 reklamerer THE BIKES for kommunens Levende torg i Lillestrøm og etter lyser samtidig permanente sykkeltiltak (jf her)

* Ifølge trafikkreglene § 18 (særlige bestemmelser for syklende) kan sykler «stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.» Ifølge tilbakemelding fra teknisk sektor i Skedsmo kommune av 20.06.18 er det ikke «noen form for søknadsplikt knyttet til å plassere ut disse syklene i offentlige rom i kommunen. Det er derimot viktig at de ikke plasseres på en måte som hindrer framkommelighet eller sikt for andre trafikanter. Skulle det være aktuelt å plassere syklene på steder som kan vurderes å komme i konflikt med andre hensyn, eksempelvis kulturbygg, verneinteresser eller lignende» bes om at dette avklares med kommunen før syklene plasseres ut.

%d bloggere like this: