The Bikes

SLF LOO - bikes 01

SLF Lillestrøm og omegn samler inn brukte sykler til nyankomne flyktninger og andre gode formål. De fleste sykler som vi mottar trenger bare luft og olje, og noen må repareres litt. Men enkelte sykler kan ikke brukes til vanlig sykling – og noen av dem får da et nytt liv som THE BIKES.

Siden våren 2018 ha vi begynt å gjenoppleve gamle sykler i ny farge og fra juni 2018 er THE BIKES i tjeneste, og dukker opp på ulike steder i vårt område, jf We proudly present: THE BIKES!

Syklene plasseres der det skjer noe viktig for syklister, eller der det etter vår mening skulle skje noe mer… THE BIKES parkeres altså i korte perioder på konkrete steder for å skape  oppmerksomhet, og vil bli fjernet etter kort tid – for å dukke opp et annet sted.

Du må gjerne tippse oss om steder der du ønsker å se THE BIKES! På samme måte kan du gjerne sende oss kort mail til lillestrom@syklistene.no om du vil at THE BIKES skal fjernes fra aktuelle parkeringsplasser*.

Nedenfor ser du noen eksempler hvor THE BIKES har blitt plassert… – vet du hvor THE BIKES står nå?

OVERSIKT

Juli – august 2019
…viste TWO BIKES veien til den nye snarveien ved Skjærvagapet

Juni 2019
…er TWO BIKES plassert i blindveier på Kjeller og i Lillestrøm, for å reklamere for kampanjen STILL CYLING! (mer info kommer snart)

April -mai 2019
…var THE BIKES plassert på tre steder på Skedsmokorset for å rette fokus på manglende skilting. Se tilsvarende Fiks Gata Mi rapporter nedenfor

Se også presentasjoner fra sykkelkonferansen her og info om kampanjen KEEP CYCLING! her!

Desember 2018 (01.12.18 – 08.12.18)
THE BIKES fikser gata di – i samarbeid med www.fiksgatami.no (flere steder i Skedsmo kommune)
– fokus: manglende digitale plattform for dialog med lokale syklister og trafikksikkerhet (jf brev her og rapportene nedenfor):

November 2018 (04.11.18 – 10.11-18)
THE BIKES er på jakt etter syklist 55555 og kommunalt sykkelregnskap (utenfor Skedsmo rådhus)
– fokus: sykkelregnskap (jf brev her)

August 2018 (25.08.18 – 02.09.18)
THE BIKES sender hilsen fra Skedsmokorset til sykkelgata (og rådhuset) i Lillestrøm
– fokus: manglende trafikkregulering/ skilt i sykkelgata (jf her)

Juli 2018 (22.07.18-19.08.18)
THE BIKES reklamerer for kommunens Levende torg i Lillestrøm
– fokus: etterlyser permanente sykkeltiltak (jf her)

Juni 2018 (30.06.18-13.07.18)
THE BIKES bidra til bedre sykkelparkering ved Lillestrøm stasjon
– fokus: gratis sykkelhotell (jf her)

Juni 2018 (17.06.18 -24.06.18)
THE BIKES om Syklist i egen by 2018
– fokus: sykkelgata (jf her)

Juni 2018 (01.06.-08.06.18)
THE BIKES om Syklist i egen by 2018
– fokus: landets nest-beste sykkelby (jf her)

* Ifølge trafikkreglene § 18 (særlige bestemmelser for syklende) kan sykler «stanses eller parkeres på sykkelveg, gangveg, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.» Ifølge tilbakemelding fra teknisk sektor i Skedsmo kommune av 20.06.18 er det ikke «noen form for søknadsplikt knyttet til å plassere ut disse syklene i offentlige rom i kommunen. Det er derimot viktig at de ikke plasseres på en måte som hindrer framkommelighet eller sikt for andre trafikanter. Skulle det være aktuelt å plassere syklene på steder som kan vurderes å komme i konflikt med andre hensyn, eksempelvis kulturbygg, verneinteresser eller lignende» bes om at dette avklares med kommunen før syklene plasseres ut.

%d bloggere liker dette: