Sykkelkurs for innvandrerkvinner

sykkeL

Her finnes det info om sykkelkurs for innvandrerkvinner som er et flott folkehelse- og integreringstiltak.

Høsten 2014 arrangerte SLF Lillestrøm og omegn for første gang et sykkelkurs for innvandrerkvinner, denne gangen i samarbeid med flyktningavdelingen fra Skedsmo kommune. Siden har vi arrangert flere slike sykkelkurs. Kvinnene som er med på disse kurs er/var deltakere i kommunens introduksjonsprogram og flere av dem lærte seg å sykle allerede etter noen få kursdager. Vi mener at disse kursene er et viktig bidrag til det kommunale arbeid for bedre folkehelse og økt sykkelandel. For mer info les gjerne vår rapport fra sykkelkurs for innvandrerkvinner 2014!

Flyktningavdelingen i Skedsmo kommune måtte dessverre nedprioritere samarbeidet med vårt lokallag våren 2018. Men vi ønsket å opprettholde vårt kurstilbud og har derfor inngått samarbeid med Flyktninge- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune. Første sykkelkurs med deltakere fra Rælingen ble arrangert september 2018.

Vårt lokallag har egen instruktør som har vært på trenerseminar for slike sykkelkurs i Tyskland, og vi startet høsten 2019 opp med trafikksikkerhetsprosjekt Balanced and bilingual der flotte treningsykler fra Tyskland med klikk-pedaler mm brukes til tospråklig sykkelopplæring med avansert «no touch» – metodikk.

Til tross for gode smittevernregler og en begrensning på fem kursdeltakere som hver da kan få sin faste treningssykkel (og hjelm) var det vanskelig å arrangere sykkelkurs i 2020 og 2021. Planen var at kursdeltakere og instruktører ikke skulle komme i nærkontakt, dvs holde god avstand og at treningssyklene skulle vaskes før/etter hver kursdag. Men i realiteten fikk vi nesten ikke gjennomført noe kurs i disse to år. Vi håper å kunne starte opp igjen i 2022 – men trenger frivillige/ instruktører.

Ta gjerne kontakt, hvis du har lyst til å bli med på våre sykkelkurs – enten som deltaker eller instruktør!

Se også info nedenfor

19.10.19

26.02.15

Balanced and bilingual

Kan du sykle? Bli sykkelinstruktør!

%d bloggere liker dette: