Winter bike to work day

winter

Februar 2015 var vi for første gang med på International winter bike to work day  (jf her). Utenfor rådhuset i Skedsmo har vi delt ut reflekser og info om vintersykling – og har notert antallet vintersyklister. Dette var også starten på våre regelmessige sykkeltellinger med Counterpoint app. Siden har vi deltatt hvert år på den internasjonale winter bike to work day, jf oversikten nedenfor:

04.02.17  Lyst vintersykkeltiltak
06.02.16  International winter bike to work day!
07.02.15 Vinter syklister uten grenser

 

%d bloggere like this: